28 sep 2018

93 vaststellingen van sluikstort tijdens 'handhavingsweek 2018' in Gent

Tijdens de 'handhavingsweek 2018' in Gent (van 17 tot met 23 september) voerden afvalintercommunale IVAGO, de Politie Gent, de Gemeenschapswacht en Dienst Toezicht extra controles uit op sluikstorten en zwerfvuil. In totaal zijn er 93 vaststellingen gedaan, dat is vier keer meer dan in een 'gewone' week. De extra inzet heeft dus vruchten afgeworpen.

De GAS-vaststellingen worden nu verder verwerkt; aan de GAS-boete wordt ook steeds een onkostennota van IVAGO gekoppeld. De PV’s worden verder verwerkt door het parket. Ondertussen gaat de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil onverminderd door.

Extra inspanningen tijdens de handhavingsweek

Er werd tijdens de handhavingsweek niet enkel ingezet op het opruimen van sluikstort en zwerfvuil, maar vooral ook op het opsporen en beboeten van de daders van sluikstorten.

De verschillende handhavende diensten presteerden met 98 personeelsleden 353 uren in het kader van de handhavingsweek. IVAGO spendeerde ondertussen 254 uren aan het opruimen van sluikstorten. De uren die het Overlastteam besteedde aan het uitlezen van camerabeelden werden nog niet verrekend.

Deze extra inspanningen leverden in totaal 93 vaststellingen op, waarvan 60 GAS-vaststellingen  met bekende dader, 15 GAS-vaststellingen met onbekende dader, 15 PV’s en 3 schriftelijke aanmaningen.

  • Het Overlastteam van Politie Gent heeft in totaal 35 GAS-vaststellingen gedaan, waarvan 33 met bekende dader. 20 van die GAS-vaststellingen met bekende dader vloeiden voort uit acties die gericht waren tegen het achterlaten van peuken op de stoep, 11 uit bijstand aan IVAGO bij het doorzoeken van sluikstorten en 2 uit cameraobservaties.
  • De Wijkpolitie verrichtte 25 vaststellingen, waarvan 8 GAS-vaststellingen met bekende dader, 10 met onbekende dader en 7 PV’s met bekende dader. De Wijkpolitie focuste ook op het melden van sluikstorten via de app. Ze stuurde op die manier informatie en foto’s door naar IVAGO over 153 sluikstortlocaties.
  • Dienst Toezicht heeft 8 PV’s opgesteld en 3 schriftelijke aanmaningen verzonden.
  • De Gemeenschapswachten (Dienst Preventie voor Veiligheid) deden 22 GAS-vaststellingen, waarvan 19 GAS-vaststellingen met bekende dader.

Ter vergelijking: in heel 2017 werden 940 vaststellingen gedaan op sluikstort (GAS-boetes en PV’s). Dat zijn gemiddeld 18 vaststellingen per week. De extra inspanningen tijdens de handhavingsweek leverden dus vijf keer meer vaststellingen op.

Schepen van Milieu en voorzitter van IVAGO Tine Heyse is tevreden met de resultaten van de handhavingsweek.

'Sluikstort en zwerfvuil zijn terecht een bron van ergernis voor de Gentenaren. Het is een hardnekkig probleem. Met deze handhavingsweek hebben we de pakkans voor daders extra vergroot en dat leverde dan ook resultaat op met 93 vaststellingen!' Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

De extra inzet tijdens de handhavingsweek heeft dus zijn vruchten afgeworpen. Niettemin blijft het vatten van daders moeilijk.

De GAS-vaststellingen worden nu verder verwerkt door de Juridische Dienst, die GAS-boetes zal opleggen. Aan de GAS-boete wordt ook steeds een onkostennota van IVAGO gekoppeld. De PV’s worden verder verwerkt door het parket.

 

Sluikstort melden?

Wie sluikstort ziet, kan dit melden bij de Stad Gent. Dat kan telefonisch, via mail, online of door middel van de meldingsapp. De meldingen komen terecht in het planningsysteem van IVAGO, waar de meldingen geanalyseerd worden en de medewerkers vervolgens op stap gaan om het sluikstort op te ruimen. De meldingen van sluikstorten die niet onder de bevoegdheid van IVAGO vallen (sluikstort op privé-terrein), worden bezorgd aan de cel Regie Netheid van Stad Gent, die deze doorgeeft aan de bevoegde dienst of overheid. Zwerfvuil hoeft niet gemeld te worden met de meldingsapp, dat wordt regelmatig opgeruimd. Het is niet nuttig om daar de grote sluikstortwagen naartoe te sturen.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren