02 mei 2017

‘Gents Klimaatevent’ laat 150 stakeholders meedenken over klimaatmaatregelen

De Stad Gent engageerde zich om haar C02-uitstoot met 40% te verminderen tegen 2030. Een engagement dat de Stad heel ernstig neemt en waarvoor ze volop bezig is te onderzoeken welke maatregelen nodig zullen zijn om dit te bereiken. 150 stakeholders werden uitgenodigd om daar samen over na te denken, maar ook om dit mee te realiseren.. Een bonte mix van mensen uit het bedrijfsleven, organisaties, buurtinitiatieven, de academische wereld ? bogen zich een avond lang over de uitdagingen om de geplande klimaatdoelen te realiseren. De aftrap werd gegeven door inspirerende lezingen van Hans Bruyninckx en Jan Van Der Meer. De eerste spreker schetste dat als we tegen 2050 klimaatneutraal wensen te zijn, dit een noodzakelijke versnelling vereist. Jan Van Der Meer, een warmteregisseur uit Nederland, benadrukte het belang van, en de weg naar, een (aard)gasloze toekomst. Een thema dat op dit  ogenblik heel hot is in Nederland. Gent wil op een creatieve wijze een voorloper zijn in de transitie naar een klimaatneutrale stad. Op het Klimaatevent werden zes innovatieve Gentse klimaatprojecten toegelicht gaande van LED-concerten, over energiecoaching bij bedrijven tot het winnen van groene warmte uit afvalwater en GFT  (Zawent)  en het warmtenet van Volvo/Stora Enso. Het is duidelijk dat het realiseren van klimaatneutraliteit alleen kan vanuit partnerschappen met ondernemers, universiteiten/hogescholen, middenveldorganisaties ? en de Gentenaar zelf.Tine Heyse (Groen), schepen van Klimaat en Energie: "We hebben nog een weg te gaan, maar zitten vrij goed op schema om tegen 2019 een CO2-uitstootreductie van 20% te halen. Daarvoor lopen acties op zes domeinen, zoals inzetten op duurzame renovatie, opwekken van lokale hernieuwbare energie of inzetten op een duurzaam lokaal voedselsysteem." Maar Tine benadrukte dat als Gent de doelstelling van 40% CO2-reductie tegen 2030 wil halen, er gewerkt moet worden aan een echte systeemverandering. Tine: "2030 is geen eindpunt maar een tussenstap naar een klimaatneutraal 2050. Samen moeten we werk maken van een echte energietransitie".

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren