Afval

Een propere stad en minder afval zijn cruciaal voor Tine. Terecht zijn sluikstorten en straten met zwerfvuil een doorn in het oog van vele Gentenaren. We willen een echt propere stad, waar sluikstort en zwerfvuil een uitzondering is én dat in alle wijken. Samen met IVAGO, politie en stadsdiensten maken we hier elke dag werk van.

Minder afval blijft ook een uitdaging. Tine kiest voor een afvalbeleid dat ecologisch, sociaal, integraal en efficiënt is. Zo betaal je meer voor restafval dan voor recycleerbaar afval en krijgt wie het financieel moeilijk heeft gratis huisvuilzakken. Iedereen moet voor eigen deur vegen en zijn verantwoordelijkheid nemen voor een propere stad met minder afval.

  • Gent is properder. In 2017 werd er minder gesluikstort en werden de straten properder. De netheidsbarometer – die de netheid meet – steeg van 84,96% in 2013 naar 89,12% in 2017. En Tine blijft gaan voor een nog properder Gent, want het moet uiteraard nog beter,  zeker in een aantal wijken.
  • Om sluikstort makkelijker te signaleren lanceerden we een meldingsapp. 
  • Meer Geel op Straat voor properdere straten: +20 mensen bij IVAGO die onze stad proper maken en dit 7 dagen op 7, straatstofzuigers in het voetgangersgebied, extra sluikstortrondes…
  • Meer inzet op het vatten van daders van sluikstorten: cameratoezicht voor sluikstort is nu mogelijk in heel Gent en er zijn meer rondes met politie en Gemeenschapswacht-vaststellers om daders te vatten.
  • Meer Gentenaren steken de handen uit de mouwen: éénmalige opruimacties, Gentsche Gruute Kuis, met een kano varen in ruil voor afval, ploggen of je engageren om regelmatig zwerfvuil op te ruimen via netheidscharters. De Gentenaars doen mee. Meer dan 560 vrijwilligers werken via een netheidcharter. Een record!
  • In 2013 produceerde de Gentenaar nog gemiddeld 144 kg restafval, in 2017 zakte dit tot 136 kg. Het vervuiler-betaalt-principe, waarbij recycleerbaar afval goedkoper is dan restafval, zorgt ervoor dat we beter sorteren. Om tegemoet te komen aan wie het financieel moeilijk heeft werden de ‘sociale correcties’ Zo mag armoede geen reden tot sluikstorten zijn.
  • Sorteerpunten zorgen ervoor dat vuile afvallokalen verleden tijd zijn. Je kan je afval wegdoen wanneer je zelf wilt en GFT wordt nu ook ingezameld bij hoogbouwlocaties.
  • Gentse Feesten zonder wegwerpbekers! Het tapijt aan wegwerpbekers op de Gentse Feesten verminderde jaar na jaar en is sinds 2018 gewoonweg verleden tijd. Vanaf nu drinken we duurzaam uit glas of een herbruikbare beker. Onze drankjes smaakten nog nooit zo goed! En de Feesten waren nog nooit zo proper!
  • Nieuwe, grotere vuilnisbakken met asbak en meer zelfpersende vuilnisbakken op drukke locaties, zodat er geen excuus meer is om iets op de grond te gooien
  • Gent voor statiegeld op blikjes en flesjes! Statiegeld is de beste garantie om te vermijden dat mensen de verpakkingen weggooien op straat of in de natuur, want iets dat waarde heeft, gooien mensen doorgaans niet weg.

Meer weten? Neem een kijkje in onze beleidsnota's:
Beleidsnota IVAGO 2014-2019
Actieplan Proper Gent 2014-2019