25 feb 2019

Bijkomend roetmeetstation in gebruik genomen in de Lange Violettestraat

Op 1 januari 2020 wordt er in de Gentse binnenstad een lage-emissiezone (LEZ) ingevoerd. Vanaf dan zullen de meest vervuilende wagens worden geweerd uit de stad.

“Vooral oudere dieselwagens zullen niet meer worden toegelaten. Aangezien deze wagens veel roet uitstoten, verwacht de stad dat de roetconcentraties versneld zullen afnemen door de invoering van de LEZ. Deze zal dus een positieve invloed hebben op de gezondheid van de Gentenaren. Stad Gent neemt nu samen met de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) een nieuw roetmeetstation in gebruik in de Lange Violettestraat. Op die manier kunnen we de effecten van het lokale luchtkwaliteitsbeleid, waaronder de invoering van de LEZ, nog beter evalueren.”   - Tine Heyse

Roet is een fractie van (ultra)fijn stof, maar wordt afzonderlijk gemeten omdat het een goede maat is voor de verkeersgerelateerde luchtverontreiniging. Voor roet bestaan er geen wettelijke normen, maar het wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie als kankerverwekkend beschouwd. Daarnaast leidt het ook tot ademhalingsstoornissen en allerlei hart- en vaatziektes. Het meetstation in de Lange Violettestraat komt er, aanvullend op de bestaande roetmeetstations in de Gustaaf Callierlaan en het Baudelopark. De Vlaamse Milieu Maatschappij zal het beheer van het meetstation op zich nemen. De meetresultaten zullen door de VMM online ter beschikking gesteld worden. Verder zullen de meetresultaten ook worden opgenomen in het jaarlijkse rapport dat de VMM opstelt over de luchtkwaliteit in Gent.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren