10 feb 2016

Chroom 6-verontreiniging in Gentbrugge: buurtbewoners hoeven zich geen zorgen te maken

Op maandag 8 februari 2016 verschenen er berichten in de media over een mogelijke verontreiniging door Chroom 6 in de centrale werkplaats van de NMBS in Gentbrugge. De afdeling Milieutoezicht van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu van de Stad Gent nam direct contact op met de bevoegde Vlaamse diensten. Ondertussen bevestigde de milieugezondheidskundige van het Agentschap Zorg en Gezondheid formeel dat, als er al blootstelling zou zijn geweest buiten de werkplaats (wat niet is aangetoond), de risico's in het ergste geval heel laag worden ingeschat. Buurtbewoners hoeven zich geen zorgen te maken. Op maandag 8 februari 2016 verschenen er berichten in verschillende media over een mogelijke Chroom 6-verontreiniging in de centrale werkplaats van de NMBS in Gentbrugge (Brusselsesteenweg 602, tussen de Oefenpleinstraat, Heidestraat, Jules de Saint-Genoisstraat en de Brusselsesteenweg). De site is als een 'klasse 1-inrichting' vergund door de Provincie Oost-Vlaanderen voor een termijn van 20 jaar, eindigend op 19/06/2034. Er worden spoorwagons onderhouden, hersteld en schoongemaakt.Naar aanleiding van de berichten ging de afdeling Milieutoezicht van de stedelijke Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu na in de klachtendatabank of er eventuele klachten en/of meldingen zijn van burgers. Tijdens de werken werden er geen klachten van burgers/omwonenden ingediend, noch werden calamiteiten gemeld door het bedrijf zelf. Pas na het verschijnen van de berichten in de pers stelden verontruste omwonenden zich vragen over de volksgezondheid, meer bepaald naar mogelijke gezondheidsrisico's door blootstelling aan Chroom 6 in de onmiddellijke omgeving van de werkplaats.

  Milieutoezicht nam daarom meteen contact op met de Milieu-Inspectie Oost-Vlaanderen (Vlaamse overheid) aangezien deze instantie bevoegd is voor het toezicht op klasse 1-inrichtingen. Ook daar waren geen klachten noch calamiteiten gekend. Milieutoezicht nam ook contact op met een milieugezondheidskundige van het Agentschap Zorg en Gezondheid, maar de problematiek was daar evenmin gekend.

Aangezien er dus vooral een probleem leek te zijn inzake arbeidsveiligheid werd ook contact opgenomen met de Dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk, Directie Oost-Vlaanderen (federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg). Daar bleek het probleem wel gekend te zijn: het onderzoek is lopende.

Vlaamse milieugezondheidsdeskundige: gezondheidsrisico's voor omgeving heel beperkt

De Stad Gent overlegde op dinsdag 9 februari (14 uur) met alle betrokken diensten: het kabinet van de burgemeester, de stedelijke Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu; Toezicht op het Welzijn op het Werk (directie Oost-Vlaanderen), de Milieu-inspectie Oost-Vlaanderen en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Tijdens dit overleg werd dieper ingegaan op het aspect van de volksgezondheid en de mogelijke risico's voor omwonenden door blootstelling aan Chroom 6.

De milieugezondheidsdeskundige van het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft, met de beperkte meetgegevens die voorhanden zijn, een worstcase-risicoinschatting gemaakt voor luchtverontreiniging met Chroom 6 in de buurt. 'In het allerslechtste geval is er een extra kankerrisico van 1 op 500.000 voor de omwonenden. Dit wordt beschouwd als een heel klein extra kankerrisico (1 kans op 1 miljoen wordt als volksgezondheidskundig verwaarloosbaar beschouwd, meer dan 1 kans op 10.000 wordt als volksgezondheidskundig onaanvaardbaar beschouwd). Deze inschatting houdt zelfs nog geen rekening met het feit dat, tegen de tijd dat het Chroom 6 buiten het bedrijfsterrein is gekomen, het al grotendeels is omgezet naar het stabielere en ongevaarlijkere Chroom 3, door oxido-reductiereacties.'

De werkzaamheden met chroomhoudende materialen zijn ondertussen stopgezet, dus extra mogelijke blootstelling wordt er niet meer verwacht.
Informatie
Agentschap Zorg en Gezondheid, Stefan Acke, milieugezondheidskundige, tel. 09 276 13 71,
e-mail [email protected])

Bevoegd
- De heer Mathias De Clercq, eerste schepen en schepen van Haven, Economie en Ondernemen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, fax 09 266 54 19,
e-mail [email protected]
- Mevrouw Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 30, fax 09 266 54 49, e-mail [email protected]

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren