14 dec 2016

CO2-reductie in Gent op koers

 Cijfers 2014 illustreren dat Gent op koers zit met een CO2-reductie van bijna 15% en een aandeel van 10% hernieuwbare energie t.a.v. het huishoudelijk energiegebruik. Het Gentse stadsbestuur engageerde zich deze legislatuur via het Gentse Klimaatplan 2014-2019 om tegen 2019 de CO2-uitstoot met minstens 20% te reduceren en het aandeel van hernieuwbare energie ten opzichte van de huishoudelijke energievraag naar 15% te leiden. Het VITO (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek) maakte de cijfers bekend voor 2014. Deze cijfers illustreren dat Gent op koers zit, en dit zowel voor de reductie van de CO2-uitstoot als voor het aandeel van lokaal geproduceerde hernieuwbare energie.Schepen Tine Heyse:

'De cijfers van 2014 tonen een dalende trend in CO2-uitstoot én een toename van lokale productie hernieuwbare energie. De reductie van de CO2-uitstoot (met als referentiejaar 2007) beloopt in 2014 bijna 15%. Het aandeel lokaal geproduceerde hernieuwbare energie t.o.v. de huishoudelijke energievraag liep op tot 10%. Dit illustreert dat onze doelstelling om de CO2-reductie, zoals vastgelegd in ons Klimaatplan voor deze legislatuur, te realiseren haalbaar is. Positief nieuws, maar we beseffen dat dit maar een eerste stap is. De doelstelling om tegen 2030 een CO2-reductie te realiseren van 40%, zoals voorzien in de nieuwe Burgemeestersconvenant, vormt nog een belangrijke uitdaging.'

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.