10 jul 2013

Controle op honden en hun begeleiders

Op 24 mei en 28 juni 2013 werd voor de vijfde keer een speciale toezichtsdag georganiseerd om hondenbegeleiders te controleren op de aanlijnplicht, opruimplicht van hondenpoep en identificatie- en registratieplicht. Dat was een samenwerking van de Gentse Gezondheidsdienst, de Gemeenschapswacht-vaststellers en de Federale Overheidsdienst Dierenwelzijn.  Die twee toezichtsdagen vonden plaats in respectievelijk Mariakerke en Gent-centrum tussen 7.30 en 15 uur. Over de twee dagen werden, ondanks het hondenweer, 55 hondenbegeleiders gecontroleerd. Honden mogen in onze stad enkel loslopen op de vijftien daarvoor bestemde losloopweides. De Stad Gent wil een aantrekkelijke aangename stad voor bewoners en bezoekers. Nog steeds ergeren vele Gentenaars zich dagelijks aan hondenpoep op openbare plaatsen. Niet het dier is daar schuldig aan, wel de hondenbegeleider die verzuimt de hondenpoep op te ruimen. Het is dus een mentaliteitsprobleem.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.