08 mei 2013

De Klas van 2050: de Gentse Kinderklimaatraad

08 mei 2013 Op dinsdag 7 mei 2013 kwam de Gentse Kinderklimaatraad bijeen in het stadhuis. Leerlingen van verschillende Gentse scholen namen er het woord en vertelden aan , schepen van Milieu, Energie en Klimaat, hoe zij de toekomst tegemoet zien. De leerlingen gaven concrete voorstellen aan het stadsbestuur om Gent tegen 2050 klimaatneutraal te maken. De klas van 2050: de Kinderklimaatraad is een project van de Stad Gent in samenwerking met vzw Good Planet en met steun van de Vlaamse Overheid. De Kinderklimaatraad is het resultaat van een project begeleid door de vzw Good Planet, in opdracht van de Milieudienst van de Stad Gent. Good Planet voorziet in opleidingen voor jongeren en volwassenen rond duurzaam leven. Sinds januari 2013 werkten 7 leerkrachten, 6 klassen en 124 leerlingen samen rond het thema klimaat. Ze onderzochten de betekenis van begrippen als klimaatverandering, broeikaseffect en CO2-uitstoot en gingen na hoe het zit met het energieverbruik op hun school. De kinderen leerden over de impact van onze levenswijze op de klimaatverandering en zochten zelf naar oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan. Ze presenteerden hun voorstellen op niveau van hun school, op niveau van de stad en op technisch niveau. Dat gebeurde aan de hand van een toneeltje,

Tine Heyseeen filmpje, een gedicht en een powerpoint-presentatie.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.