20 mei 2016

De Stad Gent en de Vlaamse Milieumaatschappij meten luchtkwaliteit in 50 straten

De Stad Gent en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) plaatsen op 50 locaties in Gent meettoestellen om een beter beeld te krijgen van de Gentse luchtkwaliteit. Vanaf begin juni 2016 wordt op deze plekken de concentratie stikstofdioxide gemeten gedurende 6 maanden. Wat is de invloed van het verkeer op de Gentse luchtkwaliteit? Om dat te weten hangt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) samen met de Stad Gent vanaf halfweg mei 2016 vijftig meettoestellen op verspreid over Gent. Deze 50 locaties zijn geselecteerd uit 348 inzendingen van Gentenaars die hun straat als meetlocatie voorstelden na een oproep vanuit de Stad. Van begin juni tot halfweg  november 2016 meten de Stad Gent en de VMM op deze plaatsen de concentraties stikstofdioxide. Met deze meetcampagne wil de Stad de lokale verschillen in de Gentse straten beter in kaart brengen, rekening houdend met de straatconfiguratie en de verkeersdrukte. Stikstofdioxide (NO2) is een goede indicator om de invloed van verkeer op de luchtkwaliteit te bepalen.

De Vlaamse Milieumaatschappij wil met de resultaten hun luchtkwaliteitsmodellen verder verfijnen. De resultaten zullen een aanvulling bieden bovenop de meetresultaten van de bestaande meetstations van de VMM in de stad Gent. Deze meten momenteel al de concentraties stikstofdioxides in het centrum van Gent (Gustaaf Callierlaan en Baudelopark) en in de deelgemeenten Mariakerke, Wondelgem en Sint-Kruis-Winkel. De meetresultaten zullen in het voorjaar van 2017 gecommuniceerd worden.

 
Selectie van 50 meetlocaties
In april 2016 lanceerde de Stad Gent een oproep aan alle Gentenaars om hun gevel, balkon, tuin, enz. ter beschikking te stellen voor deze meetcampagne. Maar liefst 348 Gentenaars stelden zich kandidaat. Uit deze inzendingen selecteerde de Dienst Milieu en Klimaat in samenspraak met de VMM 50 locaties die het best voldoen aan enkele wetenschappelijke criteria, zoals een goede spreiding van de meetpunten over het grondgebied van Gent, een variatie in verkeersdrukte en straatconfiguratie. Via www.stad.gent/meetdelucht/kaart is er een overzicht terug te vinden van de 50 geselecteerde meetpunten waar 6 maanden lang de concentraties stikstofdioxide gemeten wordt.

Luchtvervuiling in de Gentse straten in kaart brengen
De Stad Gent zal de komende maanden samen met de VMM de concentratie stikstofdioxide (NO2) in de lucht meten op de geselecteerde locaties. Stikstofdioxide is - naast fijn stof en roet - één van de belangrijkste luchtvervuilende stoffen in een stad. Verkeer is de grootste bron van stikstofdioxide in de stad. Onderzoek wijst uit dat luchtvervuiling hart- en vaatziekten en luchtwegaandoeningen zoals astma veroorzaakt. Kinderen, ouderen en mensen die reeds een longaandoening of hart- en vaatziekte hebben zijn extra kwetsbaar.

Wat met de resultaten?
De meetresultaten worden in de eerste helft van 2017 verwacht en op een kaart weergegeven op de website van de Stad Gent. De metingen, in combinatie met gemodelleerde kaarten, zullen een beter inzicht bieden in de actuele luchtkwaliteit en zodoende een belangrijke input leveren voor verdere beleidsinitiatieven inzake luchtkwaliteit. De Vlaamse Milieumaatschappij zal de resultaten van de meetcampagne gebruiken om de bestaande luchtkwaliteitsmodellen te valideren en te verbeteren.

 
Gedeelde verantwoordelijkheid
De Stad Gent en de VMM willen met deze meetcampagne niet alleen de concentraties stikstofdioxide meten, maar willen ook de Gentenaars bewust maken van het belang van gezonde lucht en hen stimuleren om ook zelf hun steentje bij te dragen. Schepen Tine Heyse: 'Voor een goede luchtkwaliteit in de stad is het belangrijk dat Gentenaars ook stilstaan bij de impact van hun eigen gedrag. Mensen kunnen er voor kiezen om zich zoveel mogelijk op een duurzame manier te verplaatsen. Te voet, met de fiets of het openbaar vervoer is altijd het beste. En als je je dan toch met de wagen verplaatst, dan liefst met een zo duurzaam mogelijk voertuig.' Op www.stad.gent/meetdelucht geeft de Stad nog meer tips over wat de burger zelf kan doen om zijn/haar steentje bij te dragen aan een betere luchtkwaliteit.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren