20 jun 2014

Gent, op weg naar een klimaatneutrale, duurzame en nette stad

De Stad Gent wil in 2050 een klimaatneutrale stad zijn en verdubbelt in deze legislatuur het aandeel van lokaal geproduceerde hernieuwbare energie én het aantal woningen dat energiezuinig gerenoveerd wordt. Gent voorziet extra premies voor energierenovatie. Gentenaars die energiezuinig renoveren krijgen een 'ontzorgingstraject op maat' en zullen met hun vragen terecht kunnen op een centraal aanspreekpunt. En in het kader van een duurzaam voedselsysteem verkennen we in samenwerking met de horeca de introductie van een zogenaamde 'overschotdoos'. Dit zijn enkele blikvangers uit de beleidsnota Milieu 2014-2019. Schepen legt het ontwerp van de nota dinsdag voor een eerste bespreking voor op de commissie.Tine Heyse

Schepen Tine Heyse: "Iedere Gentenaar moet kunnen leven in een energiezuinige woning. Dat is goed voor het klimaat én voor zijn portemonnee. Met ons beleid willen we zoveel mogelijk barrières wegnemen waarop Gentenaars botsen wanneer ze hun huis energiezuiniger willen maken. Energiescans, energiepremies op maat en het installeren van een centraal aanspreekpunt zijn een greep uit het aanbod. Verder willen we ook inzetten op ontzorging, via persoonlijke ondersteuning voor verbouwers. Ook sluikstorten, zwerfvuil en de aanpak van luchtkwaliteit genieten prioriteit."

Tien blikvangers uit de beleidsnota:

 1. Om het energieverbruik van bestaande woningen te verminderen, moet het aantal energiezuinige renovaties verdubbelen tot 3500 per jaar en moeten de ambities bij die (energie)renovaties ook hoger komen te liggen.
  Het energieverbruik van veel woningen is nog te hoog en jaagt veel Gentenaars op hoge kosten of zelfs in de armoede. Bovendien zorgt dit voor een onnodige CO2-uitstoot. Energiezuinige woningen moeten het nieuwe normaal worden.
 2. We voorzien een brede waaier aan energiepremies voor wie zijn huis energiezuinig renoveert.
  Zowel dakisolatie, ramen, gevelisolatie, vloerisolatie, wand- of vloerverwarming als bv. warmtepompen komen in aanmerking. De hoogte van de energiepremies is deels inkomensgerelateerd. Bij kansarme gezinnen komen kleine besparende werken, uitgevoerd door de karweidienst OTC van het OCMW, ook in aanmerking.
 3. Gentenaars die willen renoveren kunnen genieten van een 'ontzorgingstraject op maat'.
  Energiezuinig renoveren moet vooral eenvoudiger worden voor de Gentenaars. De Stad Gent zal dit doen door het verlenen van bouwadvies, een energiescan, ondersteuning bij het inschatten van het renovatiebudget? tot het zoeken en contacteren van aannemers en het vergelijken van offertes. Verder voorzien we ook in het oprichten van een centraal aanspreekpunt waar Gentenaars terecht kunnen met hun vragen rond energiezuinig renoveren.
 4. Gentse ondernemers die hun bedrijf duurzaam willen aansturen kunnen een coachingstraject rond energiebesparing volgen en krijgen hiervoor een premie.
  Dit laat hen toe om de juiste investeringskeuze te maken op het vlak van energie-efficiëntie en hernieuwbare energieproductie.
 5. Gent verdubbelt het aandeel lokaal geproduceerde hernieuwbare energie van 7.5% in 2011 tot 15% van de huishoudelijke energievraag in 2019.
  We werken een strategie uit rond warmtenetten en creëren een gunstig klimaat om windenergieprojecten te realiseren. Via 'energiekaarten' zal het voor de Gentenaar bovendien gemakkelijker worden om de juiste keuzes te maken inzake investeringen voor hernieuwbare energie.
 6. Met meer groen, meer water, meer schaduw en minder verharding wil Gent zich wapenen tegen de klimaatsverandering.
  De Stad Gent zet bv. verder maximaal in op het subsidiëren van groendaken. Bij stadsontwikkelingsprojecten zal de Stad Gent er ook voor zorgen dat regenwater zoveel mogelijk wordt opgevangen.
 7. De Stad Gent zet in op een duurzaam lokaal voedselsysteem, waarbij we de link tussen boer en consument versterken. Voeding heeft een belangrijke impact op het klimaat.
  Onder meer een lagere vleesconsumptie, een korte keten, meer seizoens- en biologische producten en meer fairtradeproducten moeten hier bij helpen.
 8. Samen met de horeca verkennen we de introductie van een 'overschotdoos'.
  Voedselafval krijgt in 2014 bijzondere aandacht (1/3de van het geproduceerde voedsel belandt in de afvalmand). De 'overschotdoos' zorgt voor een bewustwording en gedragsverandering rond voedselverspilling. Restjes kunnen na een restaurantbezoek meegenomen worden om later op te eten.
 9. We stimuleren autodelen met schone auto's (elektrische en CNG), de overstap naar een elektrische (bak) fiets en elektrische laadpalen via subsidies. Ook voorzien we in het faciliteren van een CNG-tankstation in Gent.
  Deze maatregelen en de stadsbrede maatregelen om het autoverkeer te verminderen en te verschonen, zullen ook deel uitmaken van het geïntegreerd luchtkwaliteitsplan Gentse Kanaalzone/Gent-stad, dat samen met de Vlaamse overheid wordt opgemaakt.
 10. Er komt een centraal meldpunt om sluikstorten te signaleren en een wijk- en doelgroepgerichte aanpak rond de zwerfvuilproblematiek.
  Het actieplan 'Nette Stad' is voorzien voor eind 2014 en richt zich zowel op sensibilisatie en preventie, als op curatie en handhaving. De Stad Gent, IVAGO en alle Gentenaars en bezoekers houden samen onze stad proper.
BIJLAGEN:
Ontwerp%20Beleidsnota%20Milieu%202014-2019.pdf
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren