04 sep 2015

Gent op zoek naar ethisch verantwoorde stenen

Op 3 september ging een themacommissie 'Natuursteen en sociale en ecologische garanties' door.  Deze tweede commissie rond natuursteen en sociale en ecologische garanties focuste op mogelijke oplossingen. In het ideale geval werken we in bestekken met een betrouwbaar label voor eerlijke steen. Helaas staan gelijkaardige labels nog in hun kinderschoenen. Uit de tussenkomsten op de commissie blijkt dat er niettemin verschillende pistes zijn om het verschil te maken. Zo zou de engagementsverklaring in de bestekken kunnen uitgebreid worden met een gedetailleerde vragenlijst. Op die manier leveren de zelfverklaringen van leveranciers i.v.m. het respecteren van ethische criteria meer informatie op. Ook risico-screening wordt hierdoor mogelijk. Het opleggen van zelfverklaringen zonder opvolging is echter niet afdoende. Het lijkt dan ook belangrijk te  onderzoeken of en hoe onafhankelijke controle op de naleving van zelfverklaringen kan worden georganiseerd. Niet evident omdat het ? in tegenstelling tot bv. werkkledij - meestal om eenmalige aankopen gaat. De commissie leverde ook nog een pak vragen op: kunnen we ook afdwingen dat ontwerpers van openbare ruimte enkel materialen voorstellen die ethisch zijn ontgonnen, verwerkt en geleverd? Hoe kunnen we met andere centrumsteden samenwerken? Over deze en andere vragen zullen de gemeenteraadsfracties zich de komende weken buigen met het oog op het trekken van conclusies en het formuleren van aanbevelingen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.