11 mrt 2014

Gent sluit zich aan bij coalitie energiebesparing

Tine Heyse - kabinet Milieu, Energie en Klimaat- coalitie energiebesparing - Gent - 11 maart 2014  Bond Beter Leefmilieu lanceerde op 11 maart de coalitie Energie Saving Pioneers. Die bestaat uit 26 vooruitstrevende leden, waaronder bedrijven, bedrijfskoepels, studiebureaus en lokale besturen zoals de Stad Gent. Samen willen ze ijveren voor een meer ambitieus energiebesparingsbeleid in België. De beleidsaanbevelingen die de coalitie formuleert gaan o. a. in op energiebesparing in bestaande woningbouw, innovatieve ondersteuningsmechanismen voor bedrijven en grootschalige benutting van restwarmte. België is een zeer energie-intensief land en scoort op vlak van energie-efficiëntie slechter dan het Europese gemiddelde. De Stad Gent levert zelf ook inspanningen en heeft een reeks instrumenten ter beschikking om bewoners en bedrijven te helpen energie besparen. "In ons nieuw klimaatplan dat we dit najaar lanceren, gaan we ons instrumentarium rond energiebesparing versterken" zegt

Tine Heyse, schepen van Milieu, Energie en Klimaat. "Maar we hebben ook ambitieuze beleidsinstrumenten op Vlaams en federaal niveau nodig, die ons ondersteunen in onze ambitie om klimaatneutraal te zijn tegen 2050."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.