12 apr 2013

Gentse inbreng in provinciaal proces rond afbakening windenergiegebieden

12 april 2013 Gent heeft de ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. De stad wil dat doen door onder meer de vraag naar energie drastisch te verlagen. Maar ook door zelf zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken. In 2009 is er al een gemeentelijk beleidskader uitgewerkt voor de inplanting van grote windturbines. 2 jaar geleden onderzocht Gent het bestaande aanbod en de verschillende toekomstmogelijkheden van hernieuwbare energie. Op dit moment werkt de provincie Oost-Vlaanderen aan een beleidskader voor de inplanting van windmolens. Daarbij duidt ze prioritaire gebieden aan voor windturbineparken, nu specifiek langs de E40 tussen Aalter en Aalst. Schepen van energie heeft in de week van 8 april, samen met de andere betrokken schepenen, een brief gestuurd naar het provinciebestuur. Het stadsbestuur wil zo zorgen voor een Gentse inbreng in het provinciale proces. Want het is belangrijk dat de zones die de provincie nu afbakent zo goed mogelijk aansluiten bij de zones die Gent zelf al eerder aanduidde. Het stadsbestuur vindt het ook positief dat Oost-Vlaanderen nu een voorstel heeft rond burgerparticipatie in windprojecten.

Tine Heyse

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.