Klimaat & energie

Doeltreffend en sociaal: zo pakken we in Gent de klimaatcrisis aan

Het klimaat verandert, en de gevolgen zijn al merkbaar in Gent. Jaar na jaar beleven we meer hittegolven en worden de periodes van droogte langer. Bij veel mensen neemt de energiefactuur een grote hap uit het gezinsbudget.

De uitdagingen zijn enorm, maar in Gent tonen we dat mogelijk is om het tij te keren. Ons beleid werkt. Jaar na jaar daalt de CO2-uitstoot van gezinnen, bedrijven en organisaties in de stad.

Tegelijkertijd bewijzen we dat het goed leven is in een klimaatvriendelijke stad. We willen meer groen en water, meer ruimte voor fietsers en voetgangers, gezonde lucht. En lage energiefacturen voor mensen .

 • Klimaatbeleid = sociaal beleid

Ons klimaatbeleid is bij uitstek sociaal. Dat is niet meer dan logisch: wie het minder breed heeft, heeft het meest last van de gevolgen van de klimaatopwarming: hoge energiefacturen, weinig groen in de buurt, geen eigen wagen. Daar doen we iets aan. Klimaatbeleid is voor ons een hefboom om ongelijkheid te bestrijden.

 • Klimaatneutraal in 2050

- Onze ambitie? Samen met burgers, bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen willen we als stad tegen 2030 40% minder broeikasgassen uitstoten. Daartoe hebben we ons geëngageerd in de zogeheten Burgemeestersconvenant, een Europees initiatief om lokaal klimaatbeleid te stimuleren.

Tegen 2050 willen we als stad volledig koolstofneutraal zijn. Dat betekent: geen negatieve impact meer op het klimaat voor de sectoren uit die convenant: woningen, lokaal transport, . Daarvoor zetten we fors in op energiebesparing en de productie van groene, hernieuwbare energie.

 • Klimaatplan stap voor stap

Om onze droom waar te maken, hebben we een gedetailleerd klimaatplan uitgewerkt voor de periode 2020-2025. Het klimaatplan telt meer dan 60 pagina’s en honderden actiepunten over verschillende domeinen heen. Er is geen ‘silver bullet’. Enkel door elk aspect van het Gentse beleid aan te pakken, kunnen de klimaatdoelen bereikt worden.

 • 30% minder energieverbruik in Gentse woningen tegen 2030

- Om de Gentse huizen klimaatneutraal te maken, is er nog werk aan de winkel. Uit een studie uit 2017 bleek 43% van de Gentse woningen heeft geen of minder dan 5 cm dakisolatie te hebben. Daar willen we wat aan doen. De Energiecentrale, het Gents adviespunt voor energiezuinig wonen en renoveren, zal meer werk maken van renovatiebegeleiding voor Gentse burgers. Daarvoor zullen de experten van de Energiecentrale zo’n 2.000 renovatieadviezen en 900 begeleidingen doen per jaar, een verdubbeling vergeleken met de afgelopen jaren.

Meer dan voordien zullen ook appartementen onder de loep genomen worden. Voor de energierenovatie van sociale woningen wordt 4 miljoen euro uitgetrokken.

 • Gentse energieleningen via een klimaatfonds

Bovenop de bestaande Vlaamse premies en energielening wordt binnenkort ook een rollend klimaatfonds gelanceerd. Dat zal de renoverende Gentenaar leningen aanbieden met een langere terugbetalingstermijn en lage rentevoet.

Zo kunnen ook mensen met een lager inkomen aan de renovatie beginnen met een comfortabel startbedrag, de renovatie grondiger aanpakken en de besparing sneller zien op de energiefactuur.

 • Overstap van fossiel naar hernieuwbaar

De Stad Gent maakt werk van een warmtestrategie en de uitrol van warmtenetten. Voor verwarmen en koken, wil de Stad volledig overschakelen van gas naar hernieuwbare energie. We brengen in kaart hoe de bestaande warmtenetten in Gent (IVAGO, Luminus,…) kunnen uitgebreid worden en welke wijken zullen overschakelen naar warmtepompen op hernieuwbare elektriciteit.

 • Zonnepanelen: maal twee

Het aantal zonnepanelen op Gentse daken, dat verdubbelen we in de komende jaren. Met de vernieuwde zonnekaart en warmtekaart helpen we burgers ontdekken welke hernieuwbare energie het meest geschikt is voor hun woning.

 • Verder dan Europa

In Gent kijken we verder dan de sectoren uit de Europese Burgemeestersconvenant. Die richt zich op de uitstoot die op Gents grondgebied wordt geproduceerd door de verbranding van fossiele brandstoffen. Wij hebben meer ambitie. Ook de impact door de consumptie van Gentenaars willen we aanpakken. Want voor het klimaat maakt het niet uit waar de broeikasgassen worden uitgestoten. Dus richten we ons ook op voeding, kleding, recyclage en hergebruik. En ook op grote vervuilers, de zogeheten ETS-bedrijven, waarvan de uitstoot op Europees niveau wordt aanpakt via het emissiehandelssysteem.

 • Meer plantaardige voeding en minder voedselverspilling

Gent en Garde, dat in 2019 een UN Global Climate Action Award won, zet ook de komende jaren haar werking voor duurzame voeding en tegen voedselverspilling verder. Om de klimaatdoelstellingen te halen, is een verdere daling van de consumptie van dierlijke eiwitten nodig. Onder andere een nieuwe campagne, 10 jaar na Donderdag Veggiedag, moet ervoor zorgen dat de vleesconsumptie verder daalt en dat plantaardige voeding verder ingang vindt.

Met het project Foodsavers blijven we inzetten op het verdelen van onverkochte groenten en fruit aan kwetsbare gezinnen.

 • Energiecoaching op maat voor 400 bedrijven

Ook bedrijven kunnen rekenen op begeleiding bij de energietransitie. Gent helpt hen via coaching op maat. Het traject start met een grondige analyse en voorziet begeleiding doorheen het volledige traject. De focus komt hier meer dan voordien op eigenaars van grote gebouwen om maximale resultaten te behalen. Dat kunnen bedrijven, maar bijvoorbeeld ook scholen zijn.

 • Meer groen, minder verharding

Het klimaat verandert nu al. We moeten de stad daaraan aanpassen. Dat zal gebeuren op 4 niveaus: stad, wijk, straat, woning. Om de stad te wapenen tegen het extremere weer, wordt vooral voor meer groen gezorgd. En minder verharding. Bij elke heraanleg van straten moet bijvoorbeeld 15% minder verharding voorzien zijn dan ervoor. Ook zorgen we voor meer geveltuinen en publieke groene rustplekken. Veel meer.

 • Circulaire initiatieven krijgen een boost

Gent werkt aan een platform dat kleine, lokale initiatieven rond circulaire economie ondersteunt. Er zullen ook 2 wedstrijden georganiseerd worden waarbij innovatieve ideeën beloond worden met een financieel duwtje in de rug. Daarnaast draagt ook de Stad Gent zelf haar steentje bij door in te zetten op herbruikbare bekers, circulair bouwen en het delen van materialen die niet meer nodig zijn.

 • Dromen van een betere wereld

In Gent durven we dromen van een betere stad, een betere wereld. En met ons klimaatplan brengen we die droom dichterbij. Dat plan telt meer dan 60 pagina’s en honderden actiepunten over verschillende domeinen heen.

Meer weten? Neem een kijkje in onze beleidsnota:
Gents Klimaatplan 2020-2025

 

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren