Lucht & Geluid

Een gezond milieu is een basisvoorwaarde om gezond te kunnen leven. Een goede luchtkwaliteit en de aanpak van geluidshinder zijn hierbij prioritair. De luchtkwaliteit in Gent is de laatste jaren continu verbeterd en ook het aantal mensen dat is blootgesteld aan geluidsoverlast is afgenomen. Toch is blijvende aandacht voor een betere luchtkwaliteit en een aangenamer geluidsklimaat absoluut noodzakelijk. De voorbije jaren werd hier hard op ingezet.  

  • In juli 2016 ondertekende Tine namens Stad Gent een nieuw actieplan om de luchtkwaliteit in de agglomeratie Gent en de Gentse Kanaalzone verder te verbeteren. Het plan bevat 58 concrete acties die de uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide moeten verminderen tussen 2016 en 2020.
  • Op initiatief van Tine wordt er vanaf 1 januari 2020 een lage-emissiezone ingevoerd in Gent. Meer info:op lez2020.gent.
  • Na een oproep van Stad Gent stelden vijftig Gentenaars hun gevel ter beschikking om de invloed van het verkeer op de Gentse luchtkwaliteit te onderzoeken. De gedetailleerde meetresultaten vindt u hier.
  • Afvalintercommunale IVAGO, waarvan Tine voorzitter is, kiest resoluut voor schonere voertuigen die gebruik maken van CNG (Compressed Natural Gas) als brandstof. Sinds oktober 2017 beschikt IVAGO bovendien over het grootste aardgastankstation in België. Zo helpt IVAGO Gent mee aan schone lucht.  
  • Stad Gent werkt sinds augustus 2017 samen met distributienetbeheerder Eandis aan de uitbouw van een netwerk van publieke laadpalen voor elektrische wagens. Tegen eind 2020 moeten er 162 laadpalen beschikbaar zijn in Gent.
  • Er is een verkennend onderzoek uitgevoerd rond zogenaamde ‘luwteplekken’, plaatsen waar mensen tot rust kunnen komen in. De komende jaren willen we deze plekken verder beschermen en versterken.

Meer weten? Neem een kijkje in onze beleidsnota's:
Stedelijk Actieplan Geluid 2014-2019
Actieplan Fijn Stof en NO2 2016-2020