09 nov 2017

Maak steden volwaardige partners in klimaatbeleid

Schepen Tine Heyse nam het initiatief om samen met de 'klimaatschepenen' van de 13 Vlaamse centrumsteden een opiniebijdrage te publiceren in De Morgen. 

Onder de kop 'Maak steden volwaardige partners in klimaatbeleid', roepen de schepenen op tot een actief Vlaams Klimaatverbond waarbij lokale besturen echt worden betrokken. We pleiten voor de oprichting van een Vlaams Klimaatverbond dat fungeert als platform om van mekaar te leren en als overlegstructuur met hogere overheden. Zo'n netwerk stuurt er ook op aan dat de klimaatambities van hogere overheden voldoende scherp blijven. En last but not least, in heel wat landen zorgen die netwerken ook voor ondersteuning van voorlopers.Lees hier het integrale opiniestuk!