Terwijl de tweehonderd personeelsleden zaten te ontbijten konden ze ook een vragenlijst invullen; Die peilde, via een aantal vragen uit de temperamentenleer, naar hun karakter en temperament. Wie dat wou kon de score van dat onderzoekje bespreken en nog een bijkomende test doen. Na afloop kreeg die dan een ,voorschrift' om in de Oxfam wereldwinkel in de Lammerstraat iets te gaan kopen dat bij zijn of haar temperament past.

 

Schepen Tine Heyse, die door het vroege ontbijt even te laat kwam op het schepencollege, kreeg te horen dat ze van het 'sanguinistische' type was, en dat staat voor levendigheid en een rijk geschakeerd gevoelsleven. Ze kreeg mango voorgeschreven.

 

De stad Gent biedt dit soort ontbijt niet alleen aan de eigen personeelsleden aan, maar in de loop van volgende week zullen in een aantal bedrijven een duizendtal werknemers hetzelfde doen. 'Sommige bedrijven zien het ook als een soort van verloning, teambuilding en voor ons is het een manier om de problematiek even in het daglicht te stellen', aldus Wouter Boesman van de Noord-Zuidwerking.

 

© Corelio 2013 - De Gentenaar