Noord-Zuid

Gent is een solidaire stad, dat staat buiten kijf. Gent was de allereerste Fair Trade Gemeente in Vlaanderen én werd in 2018 de eerste Fair Trade hoofdstad van Europa.  Eerlijke handel vormt het speerpunt van het beleid rond Internationale Solidariteit en daarbij blijft Gent een voorbeeldrol opnemen.

We betrekken inwoners en middenveld bij ons Noord-Zuidbeleid. Het Vredeshuis is een open laagdrempelig huis waar verenigingen elkaar ontmoeten en nieuwe impulsen krijgen. En zoals de naam verklapt, is er veel aandacht voor vrede en herdenken.

 • Met campagnes als de Week van de Fair Trade stimuleren we consumptie van eerlijke producten.
 • Naast voeding focussen we op eerlijk textiel.
 • Uniformen van het onthaalpersoneel en de stadswachten zijn duurzaam.
 • Ook arbeiders van stad en OCMW krijgen schone werkkledij.
 • Via het Fair Fashion Fest promoten we eerlijke mode bij Gentenaars.
 • Eerlijke ondernemers brengen we samen in het textielplatform.
 • We ondertekenden als eerste stad de petitie van Wereldsolidariteit voor eerlijke sportkledij.
 • Na voeding en textiel willen we een volgend risico-segment aansnijden: elektronica.
 • In de maand maart organiseren we Belmundo. Hét festival rond Internationale Solidariteit met 10-tallen activiteiten van evenveel verenigingen.
 • In september 2015 vierden we 20 jaar Vredeshuis en informeerden we de Gentenaars via laagdrempelige activiteiten over het belang van duurzame vrede.
 • 2018 – 100 jaar na het einde van WOII – riepen we uit tot Vredesjaar met de campagne ‘Strijd mee voor Vrede’.

Meer weten? Neem een kijkje in onze Beleidsnota Internationale Solidariteit 2015-2019