26 nov 2014

Ondersteuning energiezuinige maatregelen voor mensen in armoede

In het kader van de Wijk van de Maand  was er in de Brugse Poort een gespreksavond met mensen in armoede over de aankoop van energiezuinige huishoudtoestellen. Voor kwetsbare gezinnen verloopt die aankoop niet altijd gemakkelijk, ondanks mogelijke financiële ondersteuning. Er werd onder meer ingegaan op de rol van vzw REGent om het energieverbruik van Gentenaars te verkleinen. De vzw werd samen met de Stad Gent opgericht en heeft bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen. Via een energieaudit doet REGent concrete aanbevelingen aan bewoners voor een lager energieverbruik, waaronder de aankoop van een energiezuiniger toestel. Zowel Eandis als het OCMW Gent bieden kwetsbare gezinnen hiervoor financiële ondersteuning aan.  Maar tijdens het gesprek werd duidelijk dat dit niet altijd optimaal verloopt.  Schepen van Energie : "Dit soort signalen wil ik doorgeven aan Eandis en aan het OCMW. Want als voorzitter van vzw REGent vind ik het belangrijk om in te zetten op de ondersteuning van kwetsbare gezinnen. Zodat het verlagen van hun energiefactuur ook in de praktijk vlot loopt."Tine Heyse

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.