Nadat oppositiepartij N-VA bij monde van Siegfried Bracke al vroeg om meer groen op de heraangelegde Korenmarkt, kwamen recent ook de jong-socialisten van Animo in actie. Zelfs binnen de SP.A werden al opmerkingen geformuleerd en ook binnen Open VLD hoor je gemor over de 'grijze Korenmarkt'. Gemeenteraadslid Sara Matthieu sluit zich nu aan bij de Korenmarkt-rebellen. 'Als partij zijn we er al heel lang voorstander van dat bij de heraanleg van de Korenmarkt meer groen zou opgenomen worden (ook al keurde Groen in de vorige legislatuur de Kobra-plannen mee goed). Het is duidelijk dat de leefbaarheid in een stad verbetert met meer groen', zegt Matthieu. 'Er zijn niet alleen de positieve gevolgen voor de geluidskwaliteit en de hinder door fijn stof, maar ook spelen bomen een belangrijke rol om de temperatuur in de stad naar beneden te halen, zoals bleek uit een studie die mijn partijgenote en Milieuschepen Tine Heyse heeft besteld. De nabije green aan de stadshal bewijst ook hoe succesvol groen in het centrum is.'

 

© Corelio 2013 - De Gentenaar