17 mei 2017

Persbericht: Netheidsrapport 2016 -16.05.2017-

Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid  Tine Heyse stelt het netheidsrapport 2016 voor in de Commissie Welzijn, Werk en Milieu van 16 mei 2017. Het jaarlijks netheidsrapport biedt een objectief en cijfermatig overzicht van de inspanningen en resultaten in de aanpak van Stad Gent en IVAGO voor het zwerfvuil- en sluikstortprobleem. Schepen Tine Heyse: ""

Gent is voor het derde jaar op rij properder geworden. Zowel het sluikstort als het zwerfvuil is gedaald en de netheidsdoelstelling van 88% is binnen handbereik. De aanhoudende inzet op het vlak van sensibiliseren, opruimen en controleren werpt zijn vruchten af. Ook de bijkomende inspanningen van o.a. IVAGO met 'Meer geel op straat' missen hun effect niet.

Via 'Meer geel op straat' wordt o.a. meer ingezet op zwerfvuil opruimen door o.a. twee mobiele straatstofzuigers in de autovrije zone, ondersteuning Dienstenbedrijf met veegmobiel, versterkte weekend- en avondploeg, interventiedienst voor overvolle afvalkorven ? Ook kwam er een extra sluikstortploeg, waardoor sluikstorten sneller van straat verdwijnen.

Sensibilisatie

  • De Gemeenschapswachten sensibiliseerden in 2016 4.592 burgers over het correct buiten zetten van afval. Sinds 2016 werken de Gemeenschapswachten wijkgericht. Het vaste team kent de wijk goed en kent ook de locaties waar er vaker problemen zijn. Hierdoor kunnen ze gerichter sensibiliseren. 
  • Het aantal burgers dat zich mee inzet voor een nette stad neemt toe, zowel in het aantal netheidscharters (264) als in het aantal deelnemers aan opruimacties (1736). Ook voor de 'Gentsche Gruute Kuis' noteerden we in 2016 terug een groot aantal deelnemers. Positief is ook dat in 2016 zo'n 130 studenten voor de eerste keer de handen uit de mouwen staken voor de Gruute Kuis voor studenten.
  • Steeds meer pleinorganisatoren van de Gentse Feesten hebben het gehad met de wegwerpbeker en schakelen over op duurzamere alternatieven zoals de herbruikbare beker. Een meerderheid werkt nu al zonder wegwerp!

Curatie/opruimen

  • Het aantal meldingen van sluikstort neemt af tot 17.812 meldingen in 2016. Dit vermoedelijk door minder dubbele meldingen, wegens de verhoogde inzet van IVAGO op het opruimen van sluikstort en de wijkgerichte werking van de Gemeenschapswacht.
  • Voor het tweede jaar op rij verminderde de hoeveelheid sluikstort die IVAGO moest opruimen. Er bleef nog 538 ton over, een daling met 2,5 % tegenover 2015 en 14 % ten opzichte van 2014. Ook het opgeruimd zwerfvuil blijft dalen en bedroeg in 2016 1.443 ton. Dit zijn mooie cijfers!

Repressie/Controle

Ook in 2016 is door verschillende actoren (Overlastteam, Wijkzorgteam politie, Gemeenschapswacht-vaststellers, Dienst Toezicht, IVAGO, ?) sterk ingezet op het vatten van daders. Dit gebeurt door het doorzoeken van sluikstorten op identificatiegegevens, observatieacties en cameratoezicht. Ondanks de verminderde inzetbaarheid van de politie, omwille van de verhoogde terreurdreiging, tonen de resultaten van de repressieve acties duidelijk aan dat meerdere daders effectief zijn gevat.

Netheidsbarometer

De netheidsbarometer illustreert dat de algemene netheid in Gent voor het derde jaar op rij verbetert.

De netheidsbarometer werd door IVAGO ontwikkeld als instrument om de netheid van het openbaar domein te meten. In 65 straten registreert IVAGO elke maand het aanwezige zwerfvuil, de hoeveelheid sluikstort, het aantal overvolle afvalkorven en het foutief aangeboden afval. Ook verkrotting, graffiti, wildplakken en verstopte rioolkolken worden in de telling opgenomen, die via een bepaalde weging tot een eindscore leidt voor die straat.

Voor 2016 is de netheidsgraad opgelopen tot 87,94%! De doelstelling van 88% komt in zicht.

Schepen Tine Heyse: 'Het actieplan 'Proper Gent' loopt tot het einde van deze legislatuur. Uiteraard moet Gent nog properder worden. Nog niet alle acties zijn immers al uitgevoerd. Zo hopen we tegen de zomer met een meldingsapp voor sluikstorten van start te kunnen gaan. Ook worden momenteel de voorbereidingen getroffen om het cameratoezicht uit te breiden over het ganse Gentse grondgebied. De versnippering inzake curatie bij de stadsdiensten wordt aangepakt door steeds meer taken naar het Dienstenbedrijf of IVAGO te schuiven zodat er finaal nog slechts twee spelers zijn die voor Stad Gent afval opruimen: Dienstenbedrijf en IVAGO.'

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren