10 jul 2013

Stad Gent geeft 5.000 euro noodsteun aan Mali en Burundi

De Stad Gent is internationaal solidair en beschikt over een jaarlijks budget van 15.000 euro voor noodhulp. Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist, na advies van de Stedelijke Adviesraad voor Ontwikkelings-samenwerking, om 5.000 euro uit dit budget ter beschikking te stellen voor noodhulp aan de slachtoffers van gewapende conflicten in Mali en Burundi. De Stad Gent wil de noodhulpinspanningen van de erkende noodhulporganisaties die actief zijn op het terrein, ondersteunen. Zo geeft de Stad Gent ook het goede voorbeeld en roept het de eigen inwoners op om ook solidair te zijn.  Unicef België en Rode Kruis Vlaanderen richtten beide een oproep aan de Stad Gent om hun inspanningen te steunen voor het ondersteunen van de slachtoffers van gewapende conflicten in respectievelijk Mali en Burundi. Beide organisaties krijgen elk de helft van de voorziene schijf van 5.000 euro voor noodhulp.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.