20 jun 2014

Stad Gent lanceert oproep voor indienen van werkingssubsidies voor Gentse Noord-Zuidverenigingen

De Stad Gent voorziet jaarlijks een budget voor de structurele ondersteuning van Gentse Noord-Zuidverenigingen via de toekenning van werkingssubsidies. Het indienen van een aanvraag kan nog tot en met donderdag 31 juli 2014. De Stad Gent wil Noord-Zuidverenigingen stimuleren om het Gentse publiek in al zijn diversiteit te sensibiliseren rond de ongelijke Noord-Zuidverhoudingen in de wereld, te informeren rond actuele tendensen met betrekking tot het thema en om het draagvlak voor internationale solidariteit te versterken.Werkingssubsidies zijn een structurele ondersteuning van de dagelijkse sensibiliserende werking van de lokale Noord-Zuidverenigingen. De Stad Gent moedigt via het toekennen van werkingssubsidies de erkende Noord-Zuidverenigingen aan om in Gent kwalitatieve initiatieven te ontwikkelen, gericht op de Gentse bevolking.

De gehele jaarwerking wordt ondersteund met een subsidie die bepaald wordt door het aantal activiteiten dat in het voorbije werkjaar werd uitgevoerd in Gent. Het subsidiebedrag moet gebruikt worden om de doelstellingen te bereiken, maar is forfaitair.

De subsidies zijn enkel toegankelijk voor verenigingen die Noord-Zuidsamenwerking als hoofddoel hebben en zo door de Stad Gent erkend werden. Wie nog niet erkend werd als Noord-Zuidvereniging, kan samen met een aanvraag voor werkingssubsidies een aanvraag voor erkenning indienen. Aanvragen tot erkenning als Noord-Zuidvereniging kunnen samen met een aanvraag werkingssubsidie gebeuren, maar kunnen sinds 1 juni 2014 ook afzonderlijk ingediend worden.

Projectsubsidielijnen

Naast de ondersteuning van de dagelijkse werking van Noord-Zuidverenigingen, voorziet de Stad Gent ook ondersteuning van projecten van Gentse verenigingen:
- Projecten in het Zuiden kunnen via de subsidielijn 'Gentenaars zonder Grenzen' tot 4.000 euro projectsubsidie aanvragen. Projectvoorstellen kunnen ingediend worden ten laatste op 1 oktober.
- 'Sensibiliserende Noord-Zuidprojecten in Gent' kunnen tot 3.000 euro projectsubsidie aanvragen. Projectvoorstellen kunnen ingediend worden telkens ten laatste op 1 april en 1 oktober.

Praktisch

De reglementen werkingssubsidies en erkenning voor Gentse Noord-Zuidverenigingen en de bijbehorende aanvraagformulieren en informatieve bijlagen zijn te vinden via de website www.gent.be/noord-zuidsamenwerking of via het
e-loket. Daar is ook meer informatie te vinden over de projectsubsidielijnen 'Gentenaars zonder grenzen' en 'sensibiliserende Noord-Zuidinitiatieven'.

Internationale solidariteit leeft bij heel wat Gentenaars. Een groot aantal bewoners van Gent is actief betrokken bij verenigingen die de Noord-Zuidproblematiek willen aanpakken. De subsidies van de Stad Gent zijn bedoeld ter ondersteuning van Gentenaars en Gentse verenigingen die werken aan bewustmaking rond de wereldverhoudingen of die een project willen opzetten op het terrein in ontwikkelingslanden.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren