30 nov 2022

Stad Gent verkoopt haar landbouwgronden niet

Dinsdag besliste de gemeenteraad om het moratorium op de verkoop van landbouwgronden in eigendom van het OCMW te verlengen tot eind 2024. Dat betekent dat er tot 2025 geen landbouwgrond wordt verkocht door de Stad. We werken ondertussen verder om een gefundeerde visie uit te werken over hoe we de OCMW-landbouwgronden willen inzetten voor onze Gentse voedselstrategie.

Het stadsbestuur besliste al eerder dat er geen gronden op Gents grondgebied verkocht worden. In 2021 werd er ook afgesproken dat er een tijdelijk moratorium zou komen op de verkoop van landbouwgronden buiten Gent. Dit moratorium wordt nu verlengd tot het einde van deze bestuursperiode.

Er zijn een aantal uitzonderingen. Zo kan in uitzonderlijke gevallen pachtvrije landbouwgrond verkocht worden aan andere overheden, bijvoorbeeld aan de Vlaamse Landmaatschappij voor landinrichtingsprojecten waar de gronden in landbouwgebruik blijven. Ook voor de aanleg van rioleringen, fietspaden of elektriciteitsleidingen behouden we de mogelijkheid om kleine stroken landbouwgrond te verkopen.

OCMW-landbouwgronden inzetten voor Gentse voedselstrategie?

Het OCMW van de Stad Gent is één van de grootste landbouwgrondeigenaars van Vlaanderen: verspreid over Oost- en West-Vlaanderen ligt 1600 hectare landbouwgronden die eigendom zijn van het OCMW. 75% van die landbouwgronden liggen op minder dan 10 kilometer van de Stad. De meeste OCMW-landbouwgronden liggen dus in één van buurgemeenten van Gent. Wist je bijvoorbeeld dat OCMW Gent eigenaar is van 10% van de landbouwgronden op het grondgebied van de gemeente Nazareth?

Voor de Stad Gent is een korte en duurzame voedselketen één van de topprioriteiten in de Gentse voedselstrategie. Eén van de belangrijkste hefbomen die we als lokale overheid hebben om te zorgen voor een professionele lokale voedseleconomie zijn onze eigen OCMW-landbouwgronden. De komende jaren werken we verder aan een visie op die gronden. We proberen een antwoord te formuleren op vragen zoals: welke landbouwgronden zijn nuttig voor onze lokale voedselstrategie, hoe kan het OCMW Gent een duurzaam verdienmodel koppelen aan haar landbouwpatrimonium of hoe zorgen we ervoor dat op ons landbouwpatrimonium effectief stappen gezet worden richting duurzame stadsgerichte landbouwprojecten.

We leggen alle bouwstenen klaar zodat de beleidsploeg in 2025 knopen kan doorhakken over de toekomst van het Gentse OCMW-landbouwpatrimonium.

Stad Gent vraagt cassatie-advies in zaak over de verkoop van OCMW-landbouwgronden in Zeeland

De beslissing over de verkoop van 450 hectare verpachte OCMW-landbouwgronden in Zeews-Vlaanderen viel al in 2011. In 2016 werden deze gronden uiteindelijk verkocht aan de havenfamilie Huts. In 2017 werd een juridische procedure aangespannen tegen deze verkoop. Eerder deze maand werd er een vonnis uitgesproken door het hof van beroep: de verkoop van de landbouwgronden tussen het OCMW en de familie Huts werd nietig verklaard. Het hof is van mening dat het OCMW Gent een fout heeft gemaakt bij de verkoop van de gronden: door de gronden in één lot te verkopen heeft het OCMW de koper op een onwettige manier een voordeel gegeven die hij niet zou verkregen hebben bij normale marktvoorwaarden. Met andere woorden: de verkoop is volgens het hof van beroep niet volgens een concurrerende inschrijvingsprocedure gebeurd. Het Stadsbestuur zal advies vragen aan een cassatie-advocaat, die zal oordelen  of een eventuele cassatieprocedure gewettigd is. Op basis van dit advies zal het Stadsbestuur beslissen of ze een procedure opstart bij het Hof van Cassatie.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren