16 okt 2014

Stad Gent wil zich aanpassen aan klimaatverandering en ondertekent ‘Mayors Adapt’

Schepen van Milieu en Klimaat en burgemeester Daniel Termont  hebben op donderdag 16 oktober in Brussel het Europese burgemeestersconvenant 'Mayors Adapt' ondertekend. Dit initiatief van de Europese Commissie ondersteunt het beleid en de lokale acties van steden rond hun aanpassing aan de klimaatverandering. Met deze ondertekening engageren de deelnemende steden zich om hun stad voor te bereiden op de gevolgen van  klimaatverandering. Schepen : "De klimaatverandering zal een impact hebben op ons dagelijks leven. Maar we kunnen zelf heel veel doen aan de leefbaarheid van onze stad. Als stadsbestuur nemen we deze taak serieus, vandaar ons engagement om het Europees convenant voor klimaatadaptatie te ondertekenen. Om te begrijpen waarom we zulke maatregelen nemen én om te weten te komen wat je als burger ook zelf kunt  doen, kan je kijken naar 'Gent en de klimaatverandering', een filmpje met acteur Maxime De Winne." De Winne is bekend van onder meer Thuis, Aspe, Vermist, Basta en Wittekerke. Het filmpje kun je bekijken via

Tine HeyseTine Heysewww.gentklimaatstad.be

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.