02 jun 2016

Stadsbestuur ondersteunt Gentenaars met het oog op de invoering van een Lage Emissiezone in 2020

Ook al evolueert de luchtkwaliteit in Gent gunstig, toch zit er nog  teveel roet en fijn stof in de lucht. Dat is slecht en zorgt voor gezondheidsproblemen voor kleine kinderen (kortademigheid, astma ?), maar ook voor ouderen (longaandoeningen en hart- en vaatziekten).  Een groot deel van deze vervuiling komt door de oude dieselauto's in de stad. Daarom heeft het Vlaams Parlement enkele weken geleden een kader goedgekeurd voor de invoering van een zogenaamde Lage Emissiezones (LEZ). Het Gentse stadsbestuur wil graag ingaan op de mogelijkheid die Vlaanderen biedt. En dit volgens eigen inzicht. Door deze legislatuur in te zetten op een meer duurzame mobiliteit en werk te maken van meer en betere fiets- en voetpaden, comfortabeler en sneller openbaar vervoer, autodelen met schone voertuigen, milieuvriendelijke stadsdistributie? dragen we allemaal samen bij tot een stad met een betere milieu- en luchtkwaliteit. Naast deze maatregelen, om structureel in te zetten op een duurzamere mobiliteit, is de invoering van de LEZ vanaf 2020 een duidelijke keuze van het Gentse stadsbestuur voor een gezondere en leefbaarder stad. Stad Gent gaat resoluut voor een bereikbare stad, ook voor wie de wagen nodig heeft. De auto's maar ook bestelwagens en vrachtwagens moeten wel zo schoon mogelijk zijn. De invoering van een LEZ kan er mee voor zorgen dat het voertuigenpark (personen-, bestel- en vrachtwagens) schoner wordt. De Vlaamse overheid maakt dit sinds 1 maart 2016 mogelijk. Gent wil een LEZ invoeren volgens eigen inzicht:

? Zo zal het Sp.a-Groen-open VLD bestuur binnen enkele maanden, de principiële keuze een uitgewerkt pakket maatregelen voor de invoering van een lage emissiezone voorleggen aan de Gentse gemeenteraad. De Gentse LEZ zal samenvallen met de zone 30 in de Gentse binnenstad, m.a.w. het gebied binnen (maar zonder) de stadsring R40, met uitzondering van de as Nieuwewandeling - Blaisantvest, en de in- en uitvalswegen naar de parking Gent Zuid (B401, Zuidparklaan en F. Rooseveltlaan).
? Vanaf 1 januari 2017 wordt een sensibiliseringscampagne uitgerold om de Gentenaars en Gentse bedrijven te informeren. Enerzijds om een goede keuze te maken bij de aanschaf van een tweedehandsvoertuig, zodanig dat die 'LEZ-proof' is. Anderzijds willen we Gentenaars stimuleren om nog meer te kiezen voor duurzame vervoersmodi. De uitwerking van de sensibiliseringssatiecampagne zal gebeuren in overleg met de autoverdelers.
? Om die duurzame vervoersmodi aan te moedigen worden naast de al bestaande ondersteunende maatregelen nog bijkomende ondersteunende en overgangsmaatregelen uitgewerkt. Het Vlaams kader voor LEZ bepaalt duidelijk de krijtlijnen waarbinnen de invoering van een LEZ kan.  Helaas zijn er geen overgangsmaatregelen in voorzien. Het Gentse stadsbestuur zal in het uitwerken van het maatregelenpakket focussen op maatregelen die het voor iedereen mogelijk maken om zich tijdig én geleidelijk aan te passen aan de nieuwe normen, zoals het gradueel invoeren van tarieven.

Tine Heyse : " We maken nu al een duidelijke keuze voor de invoering van een LEZ in 2020 zodat de Gentenaars en Gentse bedrijven de nodige tijd krijgen om zich hier maximaal op voor te bereiden en zich geleidelijk aan te passen. Als stad zullen we niet alleen informeren en sensibiliseren, maar ook volop de kaart trekken van ondersteunende maatregelen en overgangsmaatregelen. De binnenstad blijft uiteraard bereikbaar voor iedereen, ook voor wie de wagen nodig heeft. Met de invoering van een LEZ trekken we wel duidelijk de kaart van schone wagens. "

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren