22 nov 2013

Stappen naar klimaatneutrale wijk in Dampoort - Sint-Amandsberg

Op 14 november was er in de wijk Dampoort - Sint-Amandsberg een thema-avond rond klimaatneutraal wonen. Dit was een initiatief van Wijk van de Maand.  Gent wil klimaatneutraal zijn tegen 2050 en de wijk Dampoort - Sint-Amandsberg is uitgekozen als pionierswijk, onder andere omdat in deze wijk een stadsvernieuwingsproject wordt voorbereid. Schepen van Klimaat en de Milieudienst schetsten wat er zoal kan gebeuren in de wijk Dampoort - Sint-Amandsberg. Er gaat onder meer veel aandacht naar energiezuinige verbouwingen. kondigde ook aan dat er in de ontwerpbegroting 3,3 miljoen euro voorzien is voor een bijkomende energiepremie voor bewoners van stadsvernieuwingsprojecten. Op de thema-avond zijn ideeën verzameld over de manier waarop er kan samengewerkt worden rond energiezuinig wonen. Zo moet er voldoende ondersteuning komen voor mensen met een beperkt inkomen, moet samenwonen meer gestimuleerd worden en moeten ook huurders kunnen genieten van een energiezuinige woning.

Tine Heyse TineTine was tevreden met de druk bijgewoonde avond en de vele enthousiaste reacties vanuit het publiek.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.