'Het dispensarium is een waardevol initiatief omdat ook mensen die het niet breed hebben, vaak graag het gezelschap van een huisdier hebben. Bovendien worden de eigenaars ook gewezen op hun verantwoordelijkheden met betrekking tot hun huisdier.' 'Het sensibiliserend effect van het dispensarium én de sterilisaties en castraties moet er tevens voor zorgen dat er minder zwerfdieren in de stad komen. Het project wordt ook zeer gunstig onthaald door de laatstejaarsstudenten Diergeneeskunde met Optie Gezelschapsdieren van de UGent.'