Op welke drie verwezenlijkingen mag de kiezer u over zes jaar afrekenen?

 

Een nieuw, ambitieus en gedragen klimaatplan en enige concrete stappen om van Gent een klimaatneutrale stad te maken tegen 2050. We willen zoveel mogelijk hernieuwbare energie opwekken, met medewerking van zoveel mogelijk Gentenaars. Het energiezuiniger maken van de bestaande huizen en gebouwen. Dat moet ook mogelijk zijn voor mensen die het niet breed hebben. Rond lokale duurzame voedselproductie- en consumptieketens kan nog veel meer gebeuren. Met volkstuinen en andere vormen van stadslandbouw, bio-markten, voedselteams. In een foodcouncil willen we ideeën en initiatieven rond lokale voeding verzamelen. Gentenaars moeten minder (rest)afval produceren. Het aandeel GFT in de restafvalzak ? zeker in het stedelijk gebied ? moet omlaag. Dat kan door afvalpreventie, bijvoorbeeld door het gebruik van herbruikbare bekers tijdens evenementen en op diverse pleinen tijdens de Gentse Feesten.

 

© 2013 Corelio - De Gentenaar